Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

 

           

Dørteknikk har siden starten i 1996 tilbudt byggebransjen konsulenttjenester innen området dører og beslag. Vi har detaljprosjektert og gjennomført et betydelig antall små og stor prosjekt innen vårt spesialfelt.

 

Alt etter prosjektets art og oppdragsgivers ønske kan vi tilby følgende:

 

 • Forprosjekt med kalkyle
 • Detaljprosjektering av dører og beslag
 • Kvalitetssikring av løsning ut fra gjeldende forskrifter (f.eks brann og lyd) og brukerkrav.
 • Koordinering av opplysninger mot sikring og elektro.
 • Effektivisering og sikring av prosedyrer for internkontroll
 • Distribuering av informasjon til andre aktører, digitalt eller pr utskrifter.
 • Direkte link til AutoCad. (kan både hente og levere informasjon direkte inn i tegneprogram)
 • Eget program foreksport av dør og beslagsliste inn i NS 3420 beskrivelse.
 • Utarbeiding av komplett NS3420 beskrivelse for dører og beslag.
 • Anbudsvurdering med forslag til innstilling. Faglig vurdering av gitte tilbud med forbehold ut fra anbudsforespørsel. 
  •  Hvem har gitt det beste tilbudet og tilfredsstiller de gitte spesifikasjoner forespurt kvalitet, design og funksjon?
  • Gir tilbudene rom for besparelser?
 • Rutiner rundt revisjoner.
  • Detaljert informasjon om hva som er endret. Hva det var, og hva det er endret til.
  • Logg på hva som er endret gjennom hele byggeprosessen.
  • Underlag for økonomiske konsekvenser av en revisjon
  • Utarbeiding av endringslister
 • Sparringpartner i byggeperioden for:
  • byggherre
  • brukere
  • entreprenører
  • byggeledelse

   i den hensikt å få optimal løsning innen områdene kvalitet, design og funksjon.

 • Støtte til byggeledelsen i vurdering av om leverte produkter og utførte tjenester samsvare med hva som er beskrevet, og om utført arbeid er faglig forsvarlig.
 • Støtte til byggeledelse/byggherre ved sluttoppgjør. (Våre oppdragsgivere har spart store beløp i de sluttoppgjørene vi har vært en aktør i)
 • Levering av underlag for FDV.

Med bakgrunn i opparbeidet erfaring og spesialtilpasset dataprogram, vil vi påstå at vi har meget effektiv og sikker prosjektering.  Totalt sett sparer byggherre betydelige kostnader ved å bruke våre tjenester.  Dørteknikk har opparbeidet betydelig kompetanse innen helsebygg og andre offentlige bygg.

[Tilbake]

 Powered by Makeweb