Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

MicroBuild Engineering

                                                       

 

Dørteknikk AS har vært i markedet siden 1999 med MicroBuild Engineering (MBE). Vi tilbyr et effektivt verktøy til:

 

 • Informasjonsregistrering
 • Informasjonsbearbeiding
 • Informasjonsutveksling

 

MicroBuild Engineering er utviklet for prosjektering av dørmiljø fra forprosjekt til ferdig bygg.

 

MicroBuild Engineering inneholder en rekke funksjoner for effektiv og sikker registrering, bearbeiding og utveksling av informasjon. I MicroBuild Engineering kan du:

 

 • importere data fra Excel, ASCII-filer, AutoCad osv.
 • hente produktene fra oppslagskoder (ferdige produktkoder som dekker 80 % av alt beslag som tilbys i markedet)
 • beskrive i pakker (eks. beslagspakker der den totale løsningen beskrives en gang og senere hentes inn etter behov.)
 • enkelt søke, sorter og avgrense
 • bruke fleksibel utskriftsmodul
 • bruke enkle kontrollrutiner for å avdekke feil
 • benytte fleksibelt skjermbildeoppsett
 • kommunisere med eksterne program
 • enkelt kopiere dør(er), avdeling, etasje osv.
 • låse prosjekt, dvs at alle endringer blir loggført

 

Ny versjon høsten 2010 inneholder blant annet ny dørkatalog som gir brukeren mulighet til fullt ut å benytte de nye benevnelsene på klassifiserte dører.

 

Dette programmet kan benyttes sammen med prisprogram, NS3420 beskriverprogram, import og eksport til/fra Excel i tillegg til at det kan leveres data til kundenes interne dataprogram. Informasjonen i MicroDoor kan brukes direkte videre i:

 

MicroBuild Progress

MicroBuild Management

MicroBuild Calculation

 

 

 

MicroBuild Engineering kan kjøres på enkel pc, i nettverk eller som nettversjon der alle aktører kjører mot samme base. Velges nettløsningen, gis hver enkelt bruker differensiert tilgang, eller kun mulighet for å lese, søke, sortere, avgrense og skrive ut. På denne måten sikres alle siste oppdaterte spesifikasjoner.

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb