Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

MicroBuild Progress

 

                                     

 

 

MicroBuild Progress (MBP) er et verktøy for å effektivisere logistikken for alle fag, sikre en effektiv fremdrift av dørmiljøet, og få full effekt av programmet.

 

Dørleverandør monterer et teknisk skilt i døråpningen, samt på dørblad og karm.

 

Eksempel på teknisk skilt:

 

MicroBuild Progress brukes til:

 

 • å rapportere egen aktivitet
 • å planlegge eget arbeid ut fra andres innmeldte aktivitet
 • grensesnitt, del av spesifikasjonen
 • å sortere og avgrense (eks å vise bare ytterdører eller en etasje)
 • å vise dør- og beslagslister, status og avvik tilgjengelig på byggeplass digitalt (PDA)
 • å gi ferdig grunnlag for å rapportere internkontroll
 • å melde avvik til andre entreprenører
 • forenklet og effektiv avvikshåndtering
 • å gi entreprenør melding på SMS ved avvik
 • logg på all aktivitet i programmet
 • å ha et effektivt verktøy for bruk under byggemøter for å ”speile” den detaljerte situasjon (oppdatert)
 • tekniske skilt letter logistikken for alle fag (også ut over dørmiljøet)
 • å ha alltid oppdatert base (siste revisjon)
 • å vise alle opplysninger på skjerm eller som utskrift
 • underlag for à konto faktura
 • å effektivisere egen aktivitet

 

MBP er brukt på Nye Ahus der 10 aktører er involvert i dørmiljøet og det totalt er 5500 dører.

 

I dette prosjektet inngår følgende fagområder:

 • gips- og betongentreprenør rapporterer rett døråpning (når åpningen er klar til dørmontasje)
 • dørleverandør rapporterer tidspunkt for når dør sendes fra fabrikk og når den ankommer byggeplass
 • gulvlegger angir når terskler felles ned i belegg
 • elektro angir fremføring av signaler, strøm og når koblet
 • sikring (dører med adgangskontroll)
 • dørmontør angir når døren er montert, dyttet, fuget og eventuelt listet
 • byggbeslag (beslag som skal monteres på byggeplass)
 • funksjonskontroll (rapportere felles funksjonskontroll)
 • ferdigbefaring

 

Erfaringen så langt er meget god.

 

Programmet egner seg for bygg med fra 50 dører og oppover.   

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb