Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

Nye Ahus - Nytt universitetssykehus i Akershus

      

 

Dørteknikk AS står for detaljprosjektering, evaluering, oppfølging og kontroll på dører og beslag for hele prosjektet.

 

Byggherre: Helse Øst HF

Arkitekter:  Arkitektfirmaet C.F. Møller


Nye Ahus vil koste drøye NOK 7 milliarder (prisnivå 2001) og er et av Norges største landbaserte utbyggingsprosjekter.

Nye Ahus blir et moderne, funksjonelt, driftseffektivt og pasientvennlig sykehus.
Det skal betjene 680.000 innbyggere fra Akershus og Oslo.

Sykehuset får en brutto arealramme på ca. 136 000 m2,

hvorav 114 000 m2 utgjør nybygg.

 

Sykehuset har vært i full drift fra oktober 2008.

 

www.nyeahus.no

 

  

[Tilbake]

 Powered by Makeweb