Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

UiO IFI2 - Institutt for Informatikk

Dørteknikk AS har fått i oppdrag å detaljprosjektere og levere NS3420 beskrivelse på beslag til IFI2

Vi har videre vært engasjert som teknisk byggeleder dørmiljø siden august 2009.

 

 

Nytt Informatikkbygg ved UiO er et høyteknologisk og kompleks byggeprosjekt med det mål å samle Universitetet i Oslos informatikkmiljøer, sikre UiOs IT-infrastruktur samt opparbeide en unik og attraktiv campus i Gaustadbekkdalen bestående av UiO og øvrige samarbeidspartnere i området.

Prosjektet omfatter nybygg på 28.250 kvm og utomhusareal med campusområde, grøntareale og turvei.

 

Arkitekt: Lund-Hagem Arkitekter AS, Oslo

Antall dører: 760

Kostnadsramme: ca 1,1 milliarder kroner (2006)

 

Prosjektet ble ferdigstilt i 2010.

 

 

http://www.ifi.uio.no/ifi2/index.php

 

Webkamera fra IFI2

[Tilbake]

 Powered by Makeweb