Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

Gyldengården

 

Byggherre: KNAS - Kristiansand Næringsselskap AS

Arkitekt: Kasper Danielsen Arkitekter AS, København

Kontorareal: 11.300 kvm

Antall dører: 640

Innflytting: Februar 2011

 

Gyldengården skal romme dagens NAV, og kommunens helse & sosialavdeling.

Med dette bygget vil disse viktige velferdsfunksjonene få en sentral, tydelig og god lokalisering midt i sentrum av Kvadraturen. Bygget fremheves med en markant moderne arkitektur og en effektiv arealutnyttelse for de som har sin arbeidsplass der.

 

Dørteknikk har utarbeidet beslagsliste og NS3420 beskrivelse på prosjektet.

Det er lagt stor vekt på universell utforming ved valg av beslagsløsinger.

[Tilbake]

 Powered by Makeweb