Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

Nytt konserthus i Stavanger

 

 

 

 

 

Byggherre: Nytt konserthus IKS,  Stavanger

 

Arkitekt: Medplan Arkitekter AS

 

Antall dører: 570

Kostnadsramme: 1225 mill (2007)


 

Konserthuset har offisiell åpning 15. september 2012.

 

Dørteknikk fikk i oppdrag å utarbeide dør- og beslagsliste, samt NS3420 beskrivelse for prosjektet.

[Tilbake]

 Powered by Makeweb