Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

Nytt Østfoldsykehus

 

Helse Sør-Øst RHF bygger det nye østfoldsykehuset på Kalnes som skal stå ferdig i 2016.

 

Arkitektgruppen for nytt østfoldsykehus består av 3 arkitektkontorer: AArt, Arkitema og Eliassen Lambertz Nilssen Arkitekter.

 

Byggestart: 2011

Kostnadsramme: 5.1 mrd kroner.

Bruttoareal: 85.500 m2

Antall dører: ca 4.300

 

Dørteknikk AS har fått i oppdrag å detaljprosjektere dører og beslag, samt utarbeide NS3420-beskrivelse.

 

 

 

 

http://www.helse-sorost.no/omoss/avdelinger/bygg-og-eiendom/nytt-ostfoldsykehus/Sider/forside.aspx

[Tilbake]

 Powered by Makeweb