Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

OSL T-2 - ny terminal på Gardermoen

 

Byggherre: Avinor / Oslo Lufthavn AS (OSL)

Arkitekter: Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS / Nordic Office of Architecture

 

Byggestart: 2011 - ferdigstillelse våren 2017.

Kostnadsramme: ca 12,5 mrd kroner.

Bruttoareal: 117.000 m2

 

Antall dører: ca 2.100

 

Dørteknikk AS har fått i oppdrag å detaljprosjektere dører og beslag, samt utarbeide NS3420-beskrivelse. Videre har Døreknikk AS utført oppgaven som fagressurs dørmiljø på byggeplass i 2016 og 2017.

 

http://www.osl.no/osl/micro/T2

 

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb