Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

 

  

MicroBuild er en programpakke for byggebransjen innen: 

  • Informasjonsregistrering 
  • Informasjonsbearbeiding
  • Informasjonsutveksling
  • Aktivitetsstyring og overvåkning

 

MicroBuild tilbys i dag innen området dører og beslag og dekker behovet for alle aktører i dørmiljøet, fra prosjekterende til drift av bygg.

Programmene utvikles ved hjelp av egne programmerere i nært samarbeid med vår konsulentavdeling og våre kunder. Programmene tilbys som: 

  • Enkle versjoner
  • Serverversjoner
  • Internettløsninger


I dag består programfamilien av:  

 

 Powered by Makeweb