Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

Prosessen

Alt etter prosjektets art og organisering er, kan vi tilby tjenester fra forprosjekt til ferdig bygg. Dørmiljøet gjennomgår forskjellige faser med forskjellige arbeidsoppgaver:

 

Planleggingsfasen:

Forprosjektering, dør og beslag etter romfunksjon

Forkalkyle, ned til detalj

Kravspesifikasjon, for dør, beslag og konstruksjoner

Produktvalg og -kombinasjoner

Kvalitetssikring av underlag 

Løsningsforslag og innspill, kvalitet og kostnader

 

Detaljprosjekteringsfasen:

Kontroll og kvalitetssikring av underlag

Nummerering

Teknisk spesifikasjon (løsningen), dør-, beslag- og veggoppbygnings kvaliteter

Produktvalg og kombinasjon

Detaljert utlistning, alle typer utlistninger, etter romtype, dørtype, beslagsløsning +++

 

Anbudsfasen:

Beskrivelse på dør og beslag inn i NS3420, delt på fag og spesifisert med beslag

Kalkyle, på dør, beslag og montasje, samt priskonsekvenser ved endringer

 

Evaluering fasen:

Prisevaluering av tilbud/ anbud og vurdering av alternative produkter

Kontroll og kvalitetssikring av tilbud/ anbud

Forbehold alternative løsninger og konsekvenser 

 

Fasen for utarbeidelse av produksjonsgrunnlag:

Revisjoner med revisjonslogg på alt MB gjør etter at prosjektet blir låst

Endringsmeldinger, beskrivelse

Kontroll og kvalitetssikring, på alt underlag som vedrører dør og beslag

Produkter og kombinasjoner

Konstruksjoner og oppbygning, gode løsninger for vegger og gulv

Monteringsdetaljer og utførelser

Produksjonsgrunnlag, alt på samme skjema

Grensesnitt mellom alle aktører og fag for dør og beslag

Fremdriftsplanlegging

Logestikkplanlegging

 

Produksjonsfasen:

Kontroll og kvalitetssikring, leverandører, revisjoner og grensesnitt

Byggeleder

Befaringer

Konstruksjoner og oppbygning

Monteringsdetaljer og utførelser

 

Ferdigstillelsesfasen:

Befaringer

FDV

Sluttoppgjør, priskontroll, endringsmeldinger og revisjonslogg

Monteringsdetaljer og utførelser

 Powered by Makeweb