Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

Detaljprosjektering

I detaljprosjekteringsfasen tar vi enten utgangspunkt i planfasen, eller så starter vi helt fra bunnen av. Vi kan jobbe videre med data som ligger på plantegning, i Excel-fil eller lignende. Her jobber vi på dørnummernivå. I detaljprosjekteringsfasen får vi også en kvalitetssikring av annen input.

 

Følgende hovedelementer inngår:

Kontroll og kvalitetssikring

 • Plantegninger
 • Branntegninger/ plan
 • Lydtegninger/ plan
 • Sonesikringstegninger/ plan
 • Detaljtegninger (mindre behov for dørskjema)

 

Nummerering

 • Dørnummer for å sikre god logistikk

 

Teknisk spesifikasjon (løsningen)

 • Spesifikasjon på dørkvalitet med detaljer
 • Spesifikasjon på beslagkvalitet med detaljer
 • Spesifikasjon på veggoppbygning med detaljer
 • Spesifikasjon på kombinasjoner av dør, beslag og konstruksjoner

 

Produktvalg og kombinasjon

 • Dørkvalitet material/ karmtype/ terskeltype (uavhengig av produsent)
 • Beslagkvalitet (uavhengig av produsent)

 

Detaljert utlisting

 • Detaljert dørliste for hver anbudsdel (tre, stål, aluminium og andre div dører) 
 • Detaljert beslagliste
 • Detaljert dør og beslagliste

 

Kalkyle

 • Dører
 • Beslag
 • Montasje
 • Priskonsekvenser ved endringer, alternativ

 

 Powered by Makeweb