Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

Anbud

På bakgrunn av detaljprosjekteringsfasen, kan vi utarbeide en beskrivelse etter NS3420. Vi har dataverktøy til å speile detaljprosjekteringsgrunnlaget direkte inn i en NS3420 beskrivelse der spesifikasjon og ”NS3420 nummer” genereres automatisk.

 

Beskrivelse på dør og beslag NS3420:

  • Effektiv overføring fra MD til G-Prog NS 3420 og 3459
  • Detaljerte grensesnitt mellom aktører
  • Detaljerte krav og spesifikasjoner

 

Detaljert beskrivelse på krav uten å være produsenttilknyttet

 Powered by Makeweb