Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

Evaluering

Etter at en spesifikasjon har vært ute på anbud, og tilbud er mottatt, må en vurdere forespørsel og forbehold i tilbudet. Det er ikke nok å kunse på pris. Etter en fullstendig evaluering, kan det bli betydelige endringer i totalkostnaden.  I evalueringsarbeidet inngår:

 

Pris

  • Anbudsvurdering
  • Alternative produkter og løsninger

 

Kontroll og kvalitetssikring

  • Rette produkter
  • Likeverdige produkter
  • Tekniske løsninger
  • Tilbyders kombinasjoner

Forbehold

  • Løsning
  • Konsekvens for annet
  • Økonomi

 Powered by Makeweb