Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

Produksjonsgrunnlag

Når entreprenør er på plass, og prosjektet skal inn i produksjonsfasen, har det ofte skjedd en del endringer. For å sikre rett spesifikasjon er det viktig å gjennomgå følgende prosess:

 

Revisjoner med revisjonslogg på alt (MicroBuild)

 • Fullstendig logg på alle aktiviteter etter låsing
 • Enkel utlisting av aktiviteter

Endringsmeldinger beskrivelse

 • Oppretting av beskrivelse
 • Endringsmeldinger

Kontroll og kvalitetssikring

 • Plantegninger
 • Branntegninger/plan
 • Lydtegninger/plan
 • Sonesikringstegninger/plan
 • Detaljtegninger
 • Dørskjema

Produkter og kombinasjoner

 • Produsentens detaljtegninger/ løsninger
 • Dørkvalitet; materiale/ karmtype/ terskeltype (produsent uavhengig)
 • Beslagkvalitet (produsent uavhengig)

Konstruksjoner og oppbygning

 • Krav til veggoppbygning ved spesielle løsninger
 • Krav til gulv for terskelløsninger

Monteringsdetaljer og utførelser

 • Krav til produkter for god montering
 • Krav til vegger for god montering
 • Merking av produkter for god logistikk
 • Spesifikasjon for monteringsdetaljer

Produksjonsgrunnlag

 • Produksjonslister dør (alle dørtyper)
 • Beslagslister
 • Montasjelister

Grensesnitt

 • Dørprodusenter
 • Beslagleverandører
 • Tømrer
 • Dørmontør
 • Beslagmontør
 • Elektro
 • Sikring
 • Gulvlegger +++
   

Fremdriftsplanlegging

 • Fremdriftsprogram
 • Tidsplanlegging

Logistikkplanlegging

 • Produktmerking

 Powered by Makeweb