Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

Produksjon

Når produksjonen på byggeplass har startet, går prosjektet videre. Det er viktig å ha med spisskompetansen også med i denne fasen. Vi kan tilby:

 

Kontroll og kvalitetssikring

 • Revisjoner (tegninger)
 • Leverandører (godkjenninger og løsninger ++)
 • Grensesnitt
 • Endringslister

Byggeleder

 • Tømrer  
 • Montasje
 • Fremdrift
 • Produkt
 • Funksjon


Befaringer

 • Alle typer befaringer


Konstruksjoner og oppbygning

 • Kontroll veggoppbygning ved spesielle løsninger
 • Kontroll gulv for terskelløsninger

 

Monteringsdetaljer og utførelser

 • Kontroll produkter for god montering
 • Kontroll vegger for god montering
 • Merking av produkter for rett plassering
 • Kontroll av monteringsdetaljer

 Powered by Makeweb