Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

 

          

Dørteknikk as

Dørteknikk tilbyr konsulenttjenester og dataprogram til byggebransjen innenfor området dører og beslag. Konsulentdelen av firmaet tilbyr spisskompetanse innen området dører og beslag fra forprosjekt til ferdig bygg. Dørteknikk har levert denne tjenesten til markedet siden 1996. Dataprogrammene er effektive verktøy for å registrere, bearbeide og utveksle data. MicroBuild er "familienavnet” på serien med forskjellige dataprogram for ethvert behov.

 

Konsulentvirksomheten

Fagområdet dører og beslag har blitt mer og mer komplisert. Det offentlige har skjerpet kravene til brannmotstand, rømning og lydisolering. I tillegg er brukerkravene blitt flere og mer komplekse. Behovet for spesialkompetanse har dermed økt. Dørteknikk har opparbeidet seg en kompetanse og erfaring som sammen med eget utviklet dataverktøy dekker dette behovet.

 

Dørteknikk har meget lang erfaring med dørmiljøet i alle typer bygg, både som prosjekterende og som byggeledere (se Prosjekter og  referanselisten).

 

MicroBuild er et egenutviklet dataverktøy som

  • registrerer og bearbeider data effektivt
  • kommuniserer med andre program (import og eksport)
  • lagrer alle opplysninger i en database (utlisting)
  • gir enkel sortering, avgrensing og utlisting av informasjon
  • gir effektiv og sikker informasjonsutveksling (digital)
  • gir revisjonslogg på all aktivitet i et prosjekt etter utsending av anbud
  • gir flere aktører mulighet til å registrere, bearbeide og utliste i samme database

 

Vi kan tilby en dør- og beslagsliste eller ta for oss hele prosessen fra forprosjekt til ferdig bygg.

 

 

 

 

 

 Powered by Makeweb