Kontakt oss
+47 38 12 08 20

Produksjon

Konsulentene i Dørteknikk har erfaring fra større og mindre prosjekter i å håndtere kompleksitet og funksjonalitet i løsninger, stramme tidslinjer og god kommunikasjonsflyt. Erfaringsmessig medfører kjente og uforutsette utfordringene innen dørmiljøet alltid ekstra kostnader. De til enhver tid gjeldende myndighetskrav oppleves som et komplisert regelverk. Alle funksjonskrav og ønsker som fremkommer i prosjekteringsgrunnlaget må løses slik at regelverket blir ivaretatt på en kostnadseffektiv måte. Konsulenter fra Dørteknikk gir uavhengige, faglige råd med fokus på krav, funksjonalitet og budsjettstyring. Dersom Dørteknikk ikke har foretatt detaljprosjekteringen bør det foretas en 3. parts kontroll for å sikre at den valgte løsningen møter kravene.


Leveransene avhenger av rollen konsulenten har i byggefasen.

Rolle: Rådgiver dører, lås og beslag 

Leveranser 

 1. Gjennomføre oppstartsmøter med UE for å sikre at det blir levert løsninger og kvalitet som
  forutsatt 
 2. Sørge for at gjeldende brann- og rømningskrav blir ivaretatt 
 3. Sikre at grensesnittsmatrise for dørmiljøet er forstått og blir fulgt

 4. Lage gode løsninger – funksjonalitet, kvalitet og pris i forhold til type bygg 
 5. Sørge for god økonomi i byggefasen 
 6. Redusere risikoen for kostnadsoverskridelser prosjektet 

  

Rolle: Teknisk byggeledelse 

Leveranser 

 1. Koordinere fagene og sørge for en effektiv produksjon av dørmiljøet 
 2. Holde fremdriften i prosjektet 
 3. Rapportering av nøkkelfaktorer; fremdrift, status, økonomi/budsjett og avvik 
 4. Effektiv styring og kontroll av avvik og endringer 
 5. Kontinuerlig revisjoner av dørmiljøet 
 6. Gjennomføre tekniske kontroller; konstruksjoner og oppbygning, konteringsdetaljer og utførelser 
 7. Gjennomføre sluttoppgjør 
 8. Gjennomføre total funksjonskontroll (SAT) på dørmiljøet 

 

Fordeler ved bruk av spesialister fra Dørteknikk AS 

 • God styring på fremdrift og økonomi av dørmiljøet i byggefasen  
 • Uavhengig kompetanse på dørmiljøet sitter på samme side av bordet som entreprenør/byggherre 
 • Digital kontroll og oversikt sikrer god kontroll på endringsstyringen og håndtering 
 • Kompetanse på myndighetskrav på både dør og lås og beslag 
 • Evner å vurdere tilleggskrav og størrelse på tilleggskrav