Kontakt oss
+47 38 12 08 20

Bjørn Yngvar Eriksen, seniorkonsulent 

Bjørn startet i Dørteknikk i oktober 2021 og har han blitt en del av vår kompetanse på dører, lås og beslag. Han startet sin karriere i dørmiljøet hos en av Norges største produsenter av innvendige dører i 1995. Gjennom en periode på 20 år har han opparbeidet seg en bred og omfattende kompetanse på funksjon og krav til brann, lyd og sikkerhet. Han jobbet med produktutvikling, salg og prosjektledelse og kjenner dører og dørmiljøet fra alle sider. I 2015 gikk han over til beslagssiden med salg av beslag til det profesjonelle markedet. Bjørn har vært prosjektleder for dører på blant annet Nye A-Hus, Østfoldsykehuset, Clarion Hotell The Edge i Tromsø, samt en rekke andre hotell, skolebygg og leilighetskomplekser.

Epost: bjorn@dorteknikk.no / Mobil: 959 87 915


Eric Forsberg, seniorkonsulent

Eric begynte i Dørteknikk i 2018 og har jobbet med lås, beslag og dørmiljø siden 2000. Han har bakgrunn i elektro og har tilleggskompetanse innen innbruddsalarm, adgangskontroll ITV og personsikring. Eric har vært prosjektleder for prosjekter innen lås og beslag og adgangskontroll og har mange års erfaring med prosjekter i prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Han er svært dreven på MicroBuild Engineering og Progress. Av prosjekter han har jobbet i de senere årene kan nevnes Nye Munch museet, Nye Jordal Amfi, Bispevika B2/B6 og Regjeringskvartalet. 

Epost: eric.forsberg@dorteknikk.no / Mobil: 472 70 366 

Morten Høiseth, seniorkonsulent 

Morten startet i bransjen i 1995 og har Svennebrev og Mesterbrev som låsesmed. Han er medlem av foreningen Norske Låsesmeder og har tidligere sittet 10 år som leder i prøvenemda for låsesmedfaget i Telemark, Vestfold og Buskerud samt vært nestformann i 10 år for Foreningen Norske Låsesmeder. Morten har kompetanse som fyller behovene innen alle typer prosjekt og har de senere årene opparbeidet seg ekspertise på prosjekter inne sykehus og skoler. Morten er ekspert på MicroBuild Engineering og Progress. Prosjekter han har bidratt i de senere årene er blant annet Sykehuset Tønsberg, Martine Hansen hospital og Prinsdalen skole. 

E-post: morten@dorteknikk.no / Mobil: 986 56 588 

Terje Søvik, seniorkonsulent

Terje startet å jobbe med dørmiljø allerede i 1987 og har gjennom alle årene opparbeidet seg en bred ekspertise innenfor feltet. Terje har erfaring med prosjekter innen de fleste bygningstyper og tar på seg alle typer oppdrag, fra prosjektering til gjennomføring av prosjekt. Han er svært dreven i MicroBuild Engineering og MicroBuild Progress. Terje har deltatt i en rekke prosjekter de senere årene, blant annet Ny Terminal Gardermoen, Nye Deichmanske Hovedbibliotek og Nytt sykehus Stavanger, samt en rekke skoler, barnehager og omsorgsboliger. 

E-post: terje@dorteknikk.no / Mobil: 46 47 44 78


Kurt Olsen, daglig leder 

Kurt har jobbet med dørmiljøet siden 1976 og regnes som en nestor i bransjen. Han har bakgrunn fra dørbransjen, men har opp gjennom årene opparbeidet seg ekspertise også innen beslag. Kurt tar oppdraga i alt fra prosjektering til gjennomføring av prosjekter. Han brukes som rådgiver og foredragsholder i bransjen. Kurt står også bak utviklingen av MicroBuild, som er det digitale verktøyet for dørmiljøet i alle faser av et bygg, fra prosjektering til drift. Og han kan derfor omtales som ekspert i bruk av MicroBuild Engineering, Progress og Management. De siste prosjektene Kurt har deltatt i har vært Nye Østfoldsykehuset, Campus Ås, Nytt Nasjonalmuseum og nå Regjeringskvartalet. 

E-post: kurt.olsen@dorteknikk.no / Mobil: 911 67 037