Kontakt oss
+47 38 12 08 20

Detaljprosjektering

Dører, lås og beslag (dørmiljøet) er en kompleks del av et byggeprosjekt. Det er teknisk komplisert og de skal oppfylle krav til adgangskontroll, sikker rømning ved for eksempel brann, og skallsikring. Dørmiljøet skal oppfylle TEK og Universell Utforming (UU) og ikke minst oppfylle funksjonskrav. Og antall involverte aktører er mange. Kostnadsoverskridelser er derfor ikke uvanlig. Dørteknikk AS har erfaring fra prosjekter der kostnaden på dørmiljøet er blitt det dobbelte, eller mer, av det som ble budsjettert i en anbudsrunde. En grundig jobb i planleggingsfasen sikrer en effektiv anbudsrunde og reduserer risikoen for senere kostnadsoverskridelser.

Leveranser i prosjekteringsfasen 

 1. Innhenting av nødvendig dokumentasjon fra alle premissgivere
 2. Utarbeidelse av funksjonstegninger og beskrivelser av ønsket funksjon på alle dører i prosjektet 
 3. Rådgivning på løsning og kvalitet
 4. KS av detaljer som kommer fra andre tekniske konsulenter
 5. Utarbeide grensesnittsmatrise 
 6. Utarbeidelse av detaljert, produktnøytral dør- og beslagsliste 
 7. Oversiktlig presentasjon for arkitekt og brukere 
 8. Utarbeide grunnlag for anbudsforespørsler eller NS 3420
 9. Kvalitetssikring og evaluering av innkomne tilbud opp mot forespørsel 
 10. Loggføring av endringer frem til byggestart 
 11. Gjennomføring av oppstartsmøter med leverandører/entreprenører 

 

Fordeler ved bruk av spesialister fra Dørteknikk AS 

 • Anbudsrunden gjennomføres med et nøytralt underlag som muliggjør bred deltagelse 
 • Leverandørene gir sine tilbud basert på en lik, detaljert spesifikasjon og en funksjonsbeskrivelse
 • Hjelpe andre tekniske fag med
  grensesnitt inn mot dørmiljøet med å beskrive egne løsninger
 • Trygger et riktig valg av leverandør og underleverandører
 • Sikrer at bygget blir levert med et dørmiljø som møter lovpålagte krav (UU, brann) og brukerkrav
 • Fokus på rett kvalitet på dører og beslag i forhold til det bygget skal brukes til 
 • Beskrivelse av behovet for rørføringer i vegg og rundt dør
 • Direkte kontakt mellom Dørteknikk og arkitekt, brannrådgiver, elektrorådgiver etc frigjør tid og reduserer oppgaver for oppdragsgiver
 • Reduserer risikoen for kostnadsoverskridelser på dørmiljøet senere i prosjektet