Kontakt oss
+47 38 12 08 20

Forprosjekt

Dører, lås og beslag (dørmiljøet) er en kompleks del av et byggeprosjekt. Det er teknisk komplisert og de skal oppfylle krav til adgangskontroll, sikker rømning ved for eksempel brann, og skallsikring. Dørmiljøet skal oppfylle TEK og Universell Utforming og ikke minst oppfylle funksjonskrav.

Leveranser i forprosjektfasen

  1. Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser/kravspesifikasjoner basert på type bygg, tekniske krav, forskrifter og brukerkrav
  2. Utarbeidelse av en forkalkyle for dørmiljøet
  3. Utarbeide tegninger med inntegnede funksjonskoder
 

Fordeler ved bruk av spesialister fra Dørteknikk AS

  • God kontroll på budsjett og økonomi for dørmiljøet fra starten av et prosjekt
  • Grunnlaget for en forkalkyle på dørmiljøet er en detaljert spesifikasjon
  • Mulighet for eventuelt senere å finne årsaken til at totalkostnad er blitt endret vs forkalkylen
  • Dørteknikk’s konsulenter bruker sine erfaringer og utarbeider en mer presis forkalkyle
  • Reduserer risikoen for kostnadsøkning på dørmiljøet senere i prosjektet