Kontakt oss
+47 38 12 08 20

Drift og vedlikehold

Vi har konsulenter som har operativ erfaring fra planlegging og gjennomføring av kontroll av dørmiljøet. Kombinert med kunnskapen fra de øvrige fasene i byggets livsløp kan en konsulent fra Dørteknikk gjennom en befaring sørge for at dørmiljøet er oppdatert i forhold til myndighetskrav, funksjonalitet og teknisk tilstand. 

Leveranser i driftsfasen 

  1. Gjennomfører befaring – kontrollere at dørmiljøet er i henhold til regelverk, teknisk tilstand og ønsket funksjon. Spesielt fokus på rømning og rømningskrav. 
  2. Utarbeide tilstandsrapport (kritisk, viktig, bør utbedres, OK) 
  3. Foreslå tiltak, evt utarbeide anbudsunderlag, for å lukke avvik og sikre god driftsøkonomi 

 

Fordeler ved bruk av spesialister fra Dørteknikk AS 

  • Dørteknikk AS kompletterer driftskompetansen til bygget med sin detaljinnsikt på dørmiljøet 
  • Konsulenten vil se helheten på dørmiljøet i bygget og vurdere det opp mot gjeldende regelverk, krav og funksjonalitet 
  • Som uavhengig er råd og anbefalinger på utbedringer nøytrale