Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

MicroBuild Calculation

                

                                                      

 

MicroBuild Calculation (MBC) tar utgangspunkt i MicroBuild Engineering.

MicroBuild Calculation er et program for å:

 • gi pris på komponentnivå eller pakkenivå
 • gi pris på utstyr på dør eller rom
 • gi alternative løsninger med pris
 • kalkulere både komponenter og arbeidstid
 • enkelt endre en eller flere komponentpriser
 • enkelt beregne eller endre påslagsprosent
 • beregne forkalkyler
 • utarbeide pristilbud
 • sy sammen flere tilbud, eventuelt sammen med eget deltilbud, til et totaltilbud
 • foreta tilbudsevaluering

 

Programmet har en fleksibel utskriftskomponent.

 

MicroBuild Calculation henter detaljprosjekterte løsninger fra MicroBuild Engineering

 

MicroBuild Calculation gir mulighet for å:

 

 • Importere elektroniske prislister
 • Bygge opp egne prislister
 • Bygge opp egne timelister (timeforbruk pr komponent)
 • Kjøre flere parallelle prislister som f.eks prosjektprislister og kunderelatert prislister

 

Tilbud gitt i MicroBuild Calculation kan danne grunnlag for et totaltilbud der du innhenter delpriser fra flere tilbydere, og lager et totalt tilbud. Eksempler på dette er:

 

 • Ståldører, priser inkl montasje
 • Tredører
 • Fasadedører, inkl montasje
 • Byggbeslag, inkl montasje
 • Kalkulere egen montasje av tredører
 • Legge påslag på innkomne tilbud
 • Kalkulere en totalpris for dørmiljøet
[Tilbake]

 Powered by Makeweb