Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

Tønsbergprosjektet

Byggherre: Sykehuset i Vestfold / Tønsbergprosjektet 
Arkitekter: LINK Arkitektur AS

Byggestart: 2017 - ferdigstillelse 2021

Bruttoareal: 44.000 m2

 

Antall dører: ca 2000

 

Dørteknikk AS har fått i oppdrag å detaljprosjektere dører og beslag, samt utarbeide NS3420-beskrivelse.[Tilbake]

 Powered by Makeweb