Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

Stavanger Universitetssykehus SUS2023

Terje Søvik

Byggherre: Helse Stavanger
Arkitekter: Nordic Office of Architecture
Bruttoareal: ca 215.000 m2
Antall dører: ca 4000
Ferdigstilles 2023.

Dørteknikk har fått i oppdrag av Nordic Office of Architecture å detaljprosjektere dører og beslag, samt utarbeide NS3420-beskrivelse.


[Tilbake]

 Powered by Makeweb