Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

Planlegging

Vi tar her utgangspunkt i foreliggende plantegninger eller en romfunksjonsplan. På dette grunnlaget lager vi en detaljert løsning etter rom/funksjonskrav. Eks

25 klasserom, 10 wc, 2 hc wc osv. På dette grunnlaget, og med liten ressursbruk kan vi så utarbeide:

 

Forprosjektering:

Forprosjektering av dører og beslag etter romfunksjon eller romtype, kommer med løsningsforslag på dørmiljøet og utarbeider komplette samlelister ned til detaljnivå.

 

Forkalkyle:

Kalkyler på hele dørmiljøet; dør, beslag og montasje, samt kalkyler på alternative utførelser.

 

Kravspesifikasjon:

Utarbeidelse av kravspesifikasjon(brann, lyd, rømning og avlåsning) av dørkvalitet, beslagkvalitet, veggoppbygning og kombinasjoner av dette.

 

Produktvalg og produktkombinasjoner:

Dørkvalitet, materiale, karmtype og terskeltype samt beslagkvaliteter og produktvalg (produsentuavhengig) 

 

Kvalitetssikring:

Kvalitetssikring av utarbeidet planertegninger, brannplan, rømningsplan, lydplan og sonesikringsplaner.

 

Løsningsforslag og innspill:

For å sikre gode løsninger, rett kvalitet og riktige kostnader, samt sikring av effektiv og god prosjektering

 Powered by Makeweb