Kjøita 25
4630 Kristiansand
Tlf 38 12 08 20
post@dorteknikk.no

MicroBuild.no - MicroBuild/Revit Plug In

           

MicroBuild kan i dag kommunisere direkte med tegneprogrammet Autodesk Revit. Egen import/eksport funksjon i Revit.

 

MicroBuild.no

 

Vi har nå flyttet MicroBuild over på ny plattform eller populært over i ”Nettsky”.

 

Dette gjør at alle aktører kan jobbe i samme og samtidig i en database.

 

En bruker kan enten ha:

 

-          Skriverett

-          Leserett

 

Ved hjelp av flere program i forskjellige oppgaver utføres ved å hente informasjon fra databasen som opprettes ved hjelp av MicroBuild Engineering.

 

 

MicroBuild.no finnes i dag i 4 språkversjoner:

 

-          Norsk

-          Svensk

-          Dansk

-          Engelsk

 

Måten programmene er bygget opp på, gjør at vi enkelt kan utvide til flere språk.

 

 

MicroBuild/Revit Plug In

 

 

 

Dørteknikk er i dag medlem av Autodesk Developer Network. Dette har gitt oss mulighet til å utvikle Plug In som tar seg av utveksling av informasjon mellom Revit tegneprogram og MicroBuild. Her kan det både importeres og eksporteres informasjon mellom programmene.

 

Et slikt hjelpemiddel øker produktiviteten og minsker muligheten for feil.

 

Interne beregninger og erfaring viser at vi får betydelige besparelser.

 

En automatisering av informasjonsutveksling eliminerer mange av de feil som oppstår i dag.

 

MicroBuild/Revit Plug In gir mulighet for å viser forskjellig funksjoner på tegninger i en 3D visning.

 

På sikt vil dette gi oss flere muligheter. Eks. ved bruk av MicroBuild Progress kan vi i byggemøte 3D vise hva som er:

 

-          Klar for dørmontasje (Åpning i vegg er internkontrollert og klar for montasje)

-          Hva som er ferdig montert

-          Hvilke dører det gjenstår arbeid på

 

Osv.

 

Ved bruk av MicroBuild/Revit Plug In utnyttes potensialet i begge programmene maksimalt.

 

 

 Powered by Makeweb