Tønsbergprosjektet

Leveranser: Prosjekteringsfasen Rådgivere for arkitekt Detaljprosjektering, i samarbeid med arkitekt og RIE, på dører og beslag Utarbeidelse av funksjonelle løsninger for å ivareta gjeldende regelverk, brukerønsker og behov Produksjonsfasen Ivaretagelse av alle endringer i dørmiljøet i Microbuild Vi har utført kvalitetskontroll av installasjonene MicroBuild: Revit Plug In, MicroBuild Engineering, MicroBuild Progress, Byggherre: Helse Sør-Øst Bruttoareal: […]