Kontakt oss
+47 38 12 08 20

Politihuset i Kristiansand

PolitihustKristiansand

Utarbeidelse av anbudsforespørsel, evaluering, støtte under innkjøp, oppfølging under produksjon, sluttoppgjør og ferdigbefaring.

Regjeringskvartalet

Detaljprosjektering av dørmiljøet i byggetrinn 1. MicroBuild Engineering.

Campus Ås

CampusÅs

Leveranser: Detaljprosjektering av dørmiljøe Utarbeide NS3420-beskrivelse Teknisk byggeledelse MicroBuild Revit, MicroBuild Engineering, MicroBuild Progress Byggherre: Statsbygg Arkitekter: Fabel Arkitekter AS Arkitekter/Henning Larsen Arkitekter Byggestart/ferdigstilling: 2013/2020 Kostnadsramme: 8,3 mrd kroner. Bruttoareal: 77.000 m2 Antall dører: ca 3.500

Deichmanske bibliotek

Deichmanske

Leveranser: Detaljprosjektering av dører og beslag Utarbeidelse av NS3420- beskrivelse MicroBuild Revit, MicroBuild Engineering, MicroBuild Progress Byggherre: Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Bruttoareal: 20 000 kvm Antall dører: 960 dører Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS og Atelier Oslo AS Byggestart: 2014 Entreprenør: Skanska Norge AS Ferdigstilt: Desember 2019

Tønsbergprosjektet

Regjeringskvartalet

Leveranser: Prosjekteringsfasen Rådgivere for arkitekt Detaljprosjektering, i samarbeid med arkitekt og RIE, på dører og beslag Utarbeidelse av funksjonelle løsninger for å ivareta gjeldende regelverk, brukerønsker og behov Produksjonsfasen Ivaretagelse av alle endringer i dørmiljøet i Microbuild Vi har utført kvalitetskontroll av installasjonene MicroBuild: Revit Plug In, MicroBuild Engineering, MicroBuild Progress, Byggherre: Helse Sør-Øst Bruttoareal: […]

Stavanger sykehus

Stavangersykehus

Leveranser: Detaljprosjektering av dører og beslag Utarbeidelse av NS3420- beskrivelse MicroBuild Engineering Byggherre: Helse Stavanger HF Arkitekter: Nordic Office of Architecture AS Bruttoareal: ca 215 000 m2 Antall dører: ca 4000 Ferdigstilles: 2024.

Jordal Amfi

JordalAmfi

Leveranse: Detaljprosjektering av dørmiljøet Utarbeide dør- og beslagsliste Kompetanse under produksjon på byggeplass MicroBuild Engineering, MicroBuild Progress Byggherre: Oslo Kommune Arkitekt: Hille Melbye arkitekter Entreprenør: NCC Bruttoareal: ca 11.500 m2 Antall dører: ca 500 Ferdigstilt: 2019

OSL T-2, ny terminal på Gardermoen

OSL_T-2

Leveranser: Detaljprosjektering av dører og beslag Utarbeidelse av NS3420-beskrivelse Fagressurs og teknisk byggeledelse dørmiljø på byggeplass MicroBuild Revit, MicroBuild Engineering, MicroBuild Progress Byggherre: Avinor / Oslo Lufthavn AS (OSL) Arkitekter: Nordic Office of Architecture AS Byggestart / ferdigstilt: 2011 / 2017. Kostnadsramme: ca 12,5 mrd kroner. Bruttoareal: 117.000 m2 Antall dører: ca 2.300

Powerhouse

Leveranser: Detaljprosjektering dører og beslag MicroBuild Revit. MicroBuild Engineering Byggherre: Skanska Arkitekter: Snøhetta Bruttoareal: Antall dører: 450 Ferdigstilt: 2019