Kontakt oss
+47 38 12 08 20

Regjeringskvartalet

Leveranser: Detaljprosjektering av dørmiljøet i byggetrinn 1. MicroBuild Engineering.

Byggherre: Statsbygg

Prosjekteringsgruppe: Team Urbis

Areal nybygg: 125 000

Areal rehabilitering: 37 000 kvm

Byggestart / ferdigstillelse: 2021 / 2029

Kostnadsramme: 20,9 mrd – byggetrinn 1